Edycja 2018-2019

Seminarium Klockiem w matematykę!

W roku szkolnym 2018/2019 odbyło się jedno Seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2018-2019/klockiem-w-matematyke-2018-2019