Edycja 2020-2021

Rada Konsultacyjna

W roku szkolnym 2020/2021 powołana została (po raz pierwszy) Rada Konsultacyjna Projektu "Edukacja klockiem po(d)parta".

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2020-2021/rada-konsultacyjna-2020-2021

Grupa "Klockiem w matematykę"

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki w klasach 4-6 SP, nauczycieli wspomagających, wychowawców świetlicy.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2020-2021/klockiem-w-matematyke-2020-2021

Grupa "Pół tuzina klocków"

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia ogólnorozwojowe, wychowawców świetlicy oraz inne zainteresowane osoby w danej szkole/placówce.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2020-2021/pol-tuzina-klockow-2020-2021