PROJEKT: Edukacja

klockiem po(d)parta

2019/2020

SEMINARIA DLA NaUCZYCIELI

Spotkania w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych do udziału w seminariach w roku szkolnym 2019/2020:

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach poszczególnych grup.

2018/2019

LEGO® Education MoreToMath

Nieoficjalnego następcę tego właśnie zestawu tworzymy wspólnie w Bielsku-Białej...

SEMINARIUM DLA NaUCZYCIELI

Spotkanie w roku szkolnym 2018/2019

Podczas seminarium Klockiem w matematykę! (25.04.2019):

  1. Zaprezentowane zostały wybrane pomysły na edukację matematyczną prowadzoną z wykorzystaniem klocków LEGO® Education. Pomysły te zostały wypracowane i przetestowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki podczas spotkań Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu “Klockiem w matematykę!” (październik 2018 – luty 2019).
  2. Uczestnicy zostali zaproszeni do pracy z nowym zestawem klocków LEGO® Education, który jest tworzony jako oddolna inicjatywa polskich nauczycieli doceniających rolę klocków w edukacji matematycznej uczniów w klasach 1-5 SP.
  3. Zostały przedstawione przykłady wolnych i darmowych aplikacji webowych wspierających pracę z klockami – do wykorzystania na tablicy interaktywnej i monitorze interaktywnym.

Matematyka jest blisko, na wyciągnięcie ręki... trzymającej klocki...

koordynator projektu

ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała

we współpracy z:

ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

PARTNERZY Projektu


Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej


Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej