Edycja 2019-2020

Grupa "Klockiem w matematykę!"

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się 3 spotkania stacjonarne i 2 spotkania zdalne dla członków grupy seminaryjnej "Klockiem w matematykę!". Grupę tworzyli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematyki.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2019-2020/klockiem-w-matematyke-2019-2020

Grupa "Pół tuzina klocków"

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się 3 spotkania stacjonarne dla członków grupy seminaryjnej "Pół tuzina klocków"; dalsza praca grupy przebiegała zdalnie. Grupę tworzyli nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i zajęć świetlicowych.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2019-2020/pol-tuzina-klockow-2019-2020

Grupa "Mów do mnie klockami"

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się 3 spotkania stacjonarne dla członków grupy seminaryjnej "Mów do mnie klockami". Grupę tworzyli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego oraz nauczyciele-bibliotekarze.

Więcej informacji: https://ekp.wombb.edu.pl/edycja-2019-2020/mow-do-mnie-klockami-2019-2020