Pół tuzina KLOCKÓW

2019-2020

Na skróty na tej stronie:

Opiekunowie grupy

mgr Jolanta Biernat

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, terapeuta pedagogiczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi i w pracy z dzieckiem zdolnym, obecnie konsultantka ds. wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej i terapii pedagogicznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej

dr Agnieszka Heba

Starszy asystent na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant ds. matematyki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, certyfikowany e-metodyk i e-nauczyciel (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, Warszawa), certyfikowany trener VCC Office Software in Administration (Fundacja VCC, Lublin), ekspert współpracujący z firmami w zakresie wdrażania i zarządzania e-learningiem

Co już za nami?

Seminarium #01

21 października 2019 r.

Klocki i statystyka

Pomysły na zabawy, w trakcie których dzieci:

  • będą zbierać określone dane, używając klocków;

  • następnie zamienią zebrane dane w proste wykresy słupkowe.

Seminarium #02

25 listopada 2019 r.

Oszacować i zważyć

  • Jak szacować różne wielkości?

  • Pomysły na liczenie, ważenie i mierzenie klocków i za pomocą klocków.

  • Porównywanie wyników z szacunkami.

Seminarium #03

10 lutego 2020 r.

Zagadki z lusterkiem

  • Projektowanie zagadek z lusterkiem, w czasie rozwiązywania których dzieci będą miały okazję intuicyjnie doświadczyć pojęcia symetrii.

  • Przykłady zagadek, w których dzieci próbują domyślić się, jak wygląda cała figura, patrząc na jej fragment.

Jolanta Biernat


Aktualizacja: 1 kwietnia 2020 r.

Publikacje

Wojciech Zuziak: Edukacja na sześciu klockach wsparta

Wiadomości Przedszkolaka, 3/2019 (dokument online)