KLOCKIEM W MATEMATYKĘ!

2018-2019

LEGO® Education MoreToMath

Nieoficjalnego następcę tego właśnie zestawu tworzymy wspólnie w Bielsku-Białej...

SEMINARIUM DLA NaUCZYCIELI

Spotkanie w roku szkolnym 2018/2019

Podczas seminarium Klockiem w matematykę! (25.04.2019):

  1. Zaprezentowane zostały wybrane pomysły na edukację matematyczną prowadzoną z wykorzystaniem klocków LEGO® Education. Pomysły te zostały wypracowane i przetestowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki podczas spotkań Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu “Klockiem w matematykę!” (październik 2018 – luty 2019).

  2. Uczestnicy zostali zaproszeni do pracy z nowym zestawem klocków LEGO® Education, który jest tworzony jako oddolna inicjatywa polskich nauczycieli doceniających rolę klocków w edukacji matematycznej uczniów w klasach 1-5 SP.

  3. Zostały przedstawione przykłady wolnych i darmowych aplikacji webowych wspierających pracę z klockami – do wykorzystania na tablicy interaktywnej i monitorze interaktywnym.

Matematyka jest blisko, na wyciągnięcie ręki... trzymającej klocki...