Rada Konsultacyjna

2020-2021

Na skróty na tej stronie:

Rada Konsultacyjna

W roku szkolnym 2020/2021 powołana została (po raz pierwszy) Rada Konsultacyjna Projektu "Edukacja klockiem po(d)parta".

W skład Rady Konsultacyjnej weszły zaproszone osoby, które:

  • mają już doświadczenie w organizacji zajęć z wykorzystaniem klocków w swoich szkołach/placówkach,

  • pracują z dziećmi lub z nauczycielami, wykorzystując klocki podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych,

  • uczestniczyły w Seminariach dla nauczycieli w ramach Projektu "Edukacja klockiem po(d)parta" w ubiegłym roku szkolnym lub wcześniej.

Spotkania Rady (realizowane online) będą każdorazowo poprzedzać spotkania w ramach tegorocznego cyklu Seminariów dla grup "Klockiem w matematykę!" oraz "Pół tuzina klocków".

Na spotkaniach Rady omawiane (i testowane) będą zadania i pomysły na zadania z edukacji matematycznej (i nie tylko), które zostaną zaprezentowane nauczycielom podczas Seminariów obu wymienionych grup.

Członkowie Rady będą współprowadzić zajęcia w ramach tegorocznego cyklu Seminariów dla grup "Klockiem w matematykę!" oraz "Pół tuzina klocków".

Wojciech Zuziak

Aktualizacja: 14 października 2020 r.

Członkowie Rady Konsultacyjnej

dr Agnieszka Herma

Doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany, dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej

mgr Paulina Baścik

Nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Biernat

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, terapeuta pedagogiczny, konsultantka w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

mgr Aleksandra Filuś

Nauczyciel dyplomowany matematyki, fizyki i informatyki, nauczyciel w szkole podstawowej, konsultant ds. matematyki i fizyki w RODN "WOM" w Bielsku-Białej

mgr Anna Fryś

Nauczyciel matematyki i informatyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Akademia Żaków" w Bielsku-Białej

mgr Justyna Migdał

Nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

mgr Wojciech Zuziak

Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Aktualizacja: 15 października 2020 r.