Pół tuzina klocków

2020-2021

Na skróty na tej stronie:

Wprowadzenie

Foto: Jolanta Biernat i Aleksandra Filuś

Pół tuzina czyli...

Cykl Seminariów dla nauczycieli:
Edukacja klockiem po(d)parta. Pół tuzina klocków

Podczas spotkań punktem wyjścia do aktywności stanie się zwykły klocek,
a właściwie klocków sześć. Czasami dziecko pracuje ze swoimi sześcioma klockami indywidualnie, a czasami proponujemy mu zajęcia w parach lub małej grupie.

Nauczyciele spotykają się, by poznać pomysły na ciekawe zajęcia wszechstronnie rozwijające młodsze dziecko, by wspólnie tworzyć nowe pomysły oraz inspirować się pracą innych.

Z powodów epidemicznych w tym roku szkolnym spotykamy się salach wirtualnych Google Meet, a wybrane elementy zajęć będą odbywać się na platformie Google Classroom.

Jolanta Biernat

Opiekunowie grupy

mgr Jolanta Biernat

Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, terapeuta pedagogiczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi i w pracy z dzieckiem zdolnym, obecnie konsultantka ds. wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji informatycznej i terapii pedagogicznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej

mgr Aleksandra Filuś

Nauczyciel dyplomowany matematyki, fizyki i informatyki, nauczyciel w szkole podstawowej, konsultant ds. matematyki i fizyki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej


Nasze Seminaria

Foto: Wojciech Zuziak

Seminarium #01 (online)

13 października 2020 r.

Spotkanie poświęcone było wprowadzeniu do Metody 6 klocków.

Uczestnicy podejmowali swoje pierwsze aktywności z klockami pod kierunkiem prowadzących, a także samodzielnie modyfikowali je z uwagi na cechy grupy dzieci, z jakimi pracują.

Foto: Jolanta Biernat i Aleksandra Filuś

Seminarium #02 (online)

1 grudnia 2020 r.

Zabawa po dwóch stronach ekranu była motywem przewodnim kolejnego spotkania.

Uczestnicy, często znajdujący się w sytuacji pracy zdalnej wybierali i planowali takie aktywności z dziećmi, które można przeprowadzić w razie potrzeby w sposób zdalny.

Foto: Jolanta Biernat i Aleksandra Filuś

Seminarium #03 (online)

26 stycznia 2021 r.

Patrzę przestrzennie – podczas tego spotkania wybierane były i realizowane aktywności z klockami, które wspierają dziecko w obserwacji najbliższego otoczenia, obserwacji budowli z klocków.

Uczestnicy szukali sposób na to, aby dziecko podejmowało próby rysowania prostych modeli z klocków.

Aktualizacja: 4 lutego 2021 r.

Publikacje

Wojciech Zuziak: Edukacja na sześciu klockach wsparta

Wiadomości Przedszkolaka, 3/2019 (dokument online)